Kontakty Poskytovanie služieb Služby informačnej bezpečnosti Poradenské a konzultačné služby IKT v oblastiach

Poskytovanie služieb:

monitoring manipulácie so serverovými zariadeniami IT systému
analýza výstupov monitoringu komunikácie a prenosu dát,
analýza log súborov
systémové bezpečnostné audity
bezpečnostné audity dátových pevných bezdrôtových a VoIP sietí
sledovanie bezpečnostných zranitelností systémov a odporúčania na vykonávanie SW updatov a aplikáciu bezpečnostných záplat
sledovanie aktuálnych bezpečnostných hrozieb a úrovne ohrozenia z internetu
testovanie havarijných plánov
testovanie obnovitelnosti záloh
kontrola zhody používatelských oprávnení s požadovaným stavom
kontrola, či boli používatelia zaškolení v súlade s internými predpismi, špeciálne školení v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov
audit firewalllových pravidiel pre prístup do LAN
analýza bezpečnostných incidentov za posledné obdobie a návrh riešení

© 2011 všetky práva vyhradené | ump.sk | code by Ivan Mišák